Algemene voorwaarden

1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Sophie Bel Photography aanbiedt. Door het voldoen van de aanbetaling gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen mogelijk voor zover deze schriftelijk, voorafgaand met Sophie Bel Photography zijn overeengekomen. ALGEMEEN 1. Sophie Bel Photography is een eenmanszaak, opgericht naar Nederlands recht, met handelsregisternummer 80931790, gevestigd te Amsterdam en heeft onder meer als doel het leveren van (digitaal) fotografische werken. BETALING EN ANNULERING 1. De klant boekt een Lifestyle Story, hierna fotoshoot. Vervolgens deelt Sophie Bel Photography een betaalverzoek voor de aanbetaling. 2. Na het sturen van dit betaalverzoek moet de aanbetaling binnen 7 dagen worden voldaan. Zodra de betaling ontvangen is, is de boeking definitief. 3. Wanneer de betaling niet binnen de gestelde tijd betaald is zal de fotoshoot geannuleerd worden. 4. Bij annulering van een fotoshoot behoudt Sophie Bel Photography de aanbetaling. Bij een annulering binnen 5 dagen voor de fotoshoot, wordt de gehele factuur in rekening gebracht. 5. Na de fotoshoot ontvangt u de factuur en een nieuw betaalverzoek voor het resterende bedrag. 6. Indien de opdrachtgever niet op tijd of niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat, dan zal de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform de Wet incassokosten (Wik) REISKOSTEN  1. De prijzen zijn exclusief reiskosten. Reiskosten bedragen €0,60 ct per km. 2. De afgesproken locatie is leidend. Indien deze aangepast wordt, zullen de reiskosten aangepast worden. 3. Eventuele parkeerkosten worden meegenomen in de factuur. WEERSOMSTANDIGHEDEN 1. Indien een buitenreportage besproken is kan Sophie Bel Photography de reportage op het laatste moment annuleren i.v.m. de weersvoorspellingen. Bij zon en bewolking kan de reportage plaatsvinden, bij regen of storm zal er een nieuwe afspraak gemaakt worden. OVERIGE KOSTEN 1. Alle kosten die niet binnen het pakket vallen, zoals visagie, de huur van een locatie of een extra kledingaankoop, worden doorberekend aan de klant. FOTOBEWERKING 1. Onbewerkte RAW-bestanden worden nooit geleverd aan de klant. 2. Sophie Bel Photography bepaalt welke foto’s nabewerkt en geleverd zullen worden. Indien de klant extra foto’s van de reportage zou willen ontvangen is dit tegen meerprijs mogelijk. 3. De stijl en nabewerking van de foto’s zal door Sophie Bel Photography gedaan worden conform portfolio. 4. De geleverde foto’s mogen nooit opnieuw nabewerkt worden door de klant. 5. Het gezicht of lichaam van de personen op de foto zal niet veranderd worden door middel van Photoshop. Er zal enkel gebruik worden gemaakt van het aanpassen van de lichtinstellingen, technische aanpassingen en gebruik worden gemaakt van het verzachten van de huid. “Tijdelijke’ imperfecties zoals een wondje/pukkel zullen bewerkt worden. RECHTEN EN PRIVACY 1. Sophie Bel Photography behoudt ten alle tijden het copyright van de foto‘s. 2. Sophie Bel Photography heeft het recht om de foto’s te publiceren om haar werk te promoten, dit kan op haar website, andere gerelateerde websites, social media en andere portfoliomedia (print en digitaal). Ook mag Sophie Bel Photography de foto’s insturen voor eventuele wedstrijden. In geval van publicatie buiten bovengenoemde promotiekanalen zal Sophie dit altijd in goed overleg doen. In geen geval zal Sophie bij publicaties de naam van de familie schaden of benadelen. 3. Indien de klant niet wilt dat de foto’s door Sophie gepubliceerd worden, dient de klant voor het doen van de aanbetaling schriftelijk bezwaar te maken. 4. Indien de klant de foto’s zelf wenst te publiceren, wordt een naamsvermelding op prijs gesteld. Dit kan naar de website www.sophiebelphotography.com of naar de instagram pagina @sophiebelphotography. 5. De klant mag de geleverde foto’s nooit zelf bewerken, bijvoorbeeld door middel van een (Instagram) filter. 6. Bij onrechtmatig gebruik van foto’s gemaakt door Sophie Bel Photography zullen gepaste stappen ondernomen worden. ONGEVAL OF ZIEKTE 1. Indien er schade ontstaat aan apparatuur en randapparatuur van Sophie Bel Photography, door toedoen van de klant, zullen de kosten verhaald worden op de klant. 2. Bij diefstal of verlies van SD-kaarten of het falen van de apparatuur kan Sophie Bel Photography niet verantwoordelijk worden gesteld. Sophie Bel Photography zal haar best doen de bestanden zoveel mogelijk te back up om risico’s te spreiden. 3. In geval van overmacht, ziekte van de fotograaf of een andere calamiteit zal de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden en zal de reportage geannuleerd worden. Er zal een nieuwe afspraak gemaakt worden in overleg met de klant. Door het voldoen van de aanbetaling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.